Foto: Emma Berkman/Luleå stift, Jan Nordén/Ikon

Biskopen har mottagit brev från Vatikanen

Nyhet Publicerad

Under påskveckan tog biskop Åsa Nyström emot ett unikt brev från Vatikanen. Brevet överlämnades av fader Björn Göransson, t.f. kyrkoherde för den katolska församlingen i Luleå.

Den 23 april besöktes biskop Åsa Nyström av fader Björn Göransson, t.f. kyrkoherde i den katolska Sankt Josef Arbetarens församling i Luleå. Besöket är ett led i att biskopen länge velat möta företrädare för systerkyrkor inom stiftet, samt att f. Björn Göransson hade med sig ett unikt brev från Vatikanen.
   – Att påven tagit sig tid att läsa vårt brev till honom och skickat tillbaka ett svar gläds vi över. Det gavs också tid för mig och f. Björn att samtala om vårt gemensamma uppdrag att göra Jesus känd, säger biskop Åsa Nyström.

Påve Franciskus har bett för dem som deltog i gudstjänsten, att de ska bli upplysta av Jesus, världens ljus, och i sin tur bli bärare av Kristi ljus till män och kvinnor av vår tid.

Bärare av Kristi ljus

Det var inför den ekumeniska gudstjänsten i Jokkmokk i december 2018, som biskop Åsa Nyström och biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, tillsammans skrev under ett brev till påve Franciskus med önskan om en hälsning och välsignelse över gudstjänsten.
   Svarsbrevet är undertecknat av kardinalstatssekreterare Pietro Parolin, Han skriver bland annat att "påve Franciskus har bett för dem som deltog i gudstjänsten, att de ska bli upplysta av Jesus, världens ljus, och i sin tur bli bärare av Kristi ljus till män och kvinnor av vår tid."

Brevet från Vatikanen. Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Ovanligt brev från högt uppsatt kardinalbiskop

Att det kommer ett svarsbrev från Katolska kyrkans näst högste person, motsvarande en regeringschef, är väldigt ovanligt, berättar f. Björn Göransson. Han tror att anledningen kan vara att det känts angeläget utifrån påvens besök vid det ekumeniska eventet i Lund och Malmö, när reformationsåret 2016 startade.
   Innan brevet överlämnades till biskopen har det också visats för medarbetarna i Jokkmokks församling.
   – Folk har blivit förvånade och berörda av brevet – "Bryr sig folk om oss här i norr?". Jag tror att påven är personligen engagerad i ekumenik med lutheraner. Han prioriterade att åka till Lund och Malmö, men fick kritik, påven brukar inte lämna Vatikanen på allhelgonadagen, säger f. Björn Göransson.