Biskopen har mött 200 diakoner och präster

Nyhet Publicerad

Under hösten besöker biskop Åsa Nyström de sex kontrakten i stiftet. På de tre första konventen har hon hunnit möta omkring 200 i vigningstjänsten, det vill säga diakoner och präster.

Under slutet av september har de tre första kontraktskonventen ägt rum, mötena då biskop Åsa Nyström möter både vigningstjänsten och andra intresserade runtom i stiftet. Dagarna har haft samma upplägg: ett möte med kyrkoherdarna, ett med diakoner och präster, och ett öppet möte med veckomässa.

Det spirar redan, märker ni det inte?

I Umeå samlades drygt 80 diakoner och präster, i Boden drygt 50 och i Skellefteå omkring 60 stycken. Som inledning berättade Åsa Nyström om hur valspråket, Gud verkar i er (Fil 2:13), och vapenskölden kom till.
   – När valspråket var klart började ett annat bibelord knacka på, Jesaja 43:19, där Gud säger: ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?”. Jag vill väldigt gärna vara en biskop som hjälper oss att tillsammans se var det spirar, säger Åsa Nyström.

Möten över kategorigränser gör kyrkan unik

De öppna mötena vänder sig till alla intresserade, mellan 50 och 70 personer har deltagit på kvällarna. Både på Petrigården i Gammelstad och på församlingsgården i Skellefteå landsförsamling skrev åhörarna frågor på lappar som Åsa Nyström fick svara på, exempelvis frågan om vad som gör kyrkan unik.
   – En sak som är allt mer unik är att vi representerar ett sammanhang där man inte behöver betala något när man kommer in genom dörren. Vi är unika på det sätt att vi möts över åldersgränser och klassgränser. Vi är väldigt osorterade, här möts vi i ett rum – här är vi människor.
   I Skellefteå handlade några frågor om att få fart på det internationella arbetet i församlingarna, och om resor för unga till Taizé. Dessutom hade deltagare från Världens kurs förberett frågor.

Göra gudstjänst tillsammans med unga

I Mariakyrkan, Umeå, ställdes frågor av två medlemmar i Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelning. Bland annat undrade de hur den nya biskopen tänker kring att inkludera fler unga. Åsa Nyström lyfte vikten av att göra tillsammans:
   – Vi behöver göra gudstjänster tillsammans med unga, inte för unga. Jag vill hjälpa till att lyfta unga och Svenska Kyrkans Unga, själva vitsen är att jag inte ska bestämma, vi ska göra det ihop.

En plats där alla är välkomna

I Umeå hade även Västerbottenskurirens ledarskribent Ola Nordebo bjudits in, han talade engagerat om sin syn på Svenska kyrkan:
   – För mig är en av kyrkans viktigaste funktioner att vara en plats där alla som vill är välkomna med hela sina liv, även det som är skadat och brustet. Kyrkan måste ha en förmåga att rymma en mångfald, på riktigt, som går långt utöver vad andra kan eller har beredskap att hantera. De djupa samtalen måste ha någonstans att börja, sa Ola Nordebo som också ägnade stor del av sin lördagskrönika åt den bibliska Lydia.

Återstående kontraktskonvent

  • 19 oktober: Södra Lapplands kontrakt
  • 15 november: Norra Norrbottens kontrakt
  • 26 november: Pite kontrakt