Biskopen avslutade kontraktskonventen i Hortlax

Nyhet Publicerad

Måndag den 26 november besökte biskop Åsa Nyström Hortlax där människor från Pite kontrakt samlades. Detta var det sista stoppet på rundresan med höstens kontraktskonvent då hon mött kyrkoherdar, diakoner, präster och andra intresserade.

Kontraktskonventet i Hortlax var det sista av de sex runtom i stiftet.
   – Nu har jag gått i mål med min önskan att träffa alla präster och diakoner i stiftet och att ha öppna möten i alla kontrakt. Vi har samtalat om vårt viktiga uppdrag att vara kyrka i Luleå stift, och om hur Gud verkar genom oss alla. Tack för inspirerande och utmanande berättelser, säger biskop Åsa Nyström.
   Precis som vid de fem tidigare kontraktskonventen började dagen med att biskopen träffade kyrkoherdarna för att samtala om hur det är att vara kyrkoherde just i de här församlingarna.

Möte med diakoner och präster

Efter lunch kom 29 diakoner och präster, de som tillsammans kallas vigningstjänsten, från församlingarna i kontraktet. Som inledning berättade Åsa Nyström om tiden innan biskopsvalet:
   – Ganska tidigt i den här processen var det en gestalt som klev fram och ställde sig i armkrok med mig, det är Lydia som finns i Apostlagärningarna kapitel 16. Genom åren har hon dykt upp lite nu och då för mig, och nu klev hon fram på allvar.
   Hon berättade också om hur valspråket, Gud verkar i er (Fil 2:13), och vapenskölden kom till.
   – När valspråket var klart började ett annat bibelord knacka på, Jesaja 43:19, där Gud säger: ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?”. Jag vill väldigt gärna vara en biskop som hjälper oss att tillsammans se var det spirar, säger Åsa Nyström.

Så spirar det i församlingarna

Vigningstjänsten grupparbetade, bland annat kring hur det spirar hemma hos dem på fyra teman: att människor kommer till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
   Bland annat tyckte grupperna att det spirar i bibelstudier, när man som ideell blir sedd, i bibelstudier, bland yngre generationer, vid vuxenpilgrimsresa, i förrättningssamtal och konfirmation.

Frågestund med biskopen

På kvällen firades mässa i Hortlax kyrka innan ett 60-tal personer deltog i ett öppet möte i Malmgården. Det fanns möjlighet att ställa frågor till biskopen, bland annat undrade man vad hon gjorde innan hon blev biskop, var hon arbetat i församling och om hon blivit väl mottagen med tanke på att hon är den första kvinnan:
   – Jag har blivit väldigt väl mottagen, jag har bara mött värme, säger Åsa Nyström.

Vad gör du för att slappna av?

   – I går åkte jag lånfärdsskridskor två mil. Sova, äta, röra på sig utomhus, det är bland det bästa som finns, och odla, sjunga och läsa, säger Åsa Nyström.

Hur ska du hålla kontakten med alla församlingar, förutom visitationer?

   – Jag vet inte riktigt än. Det handlar inte om att jag inte kan bestämma mig, det handlar om att min grundhållning är att det utvecklas allra bäst med er som jag är biskop för, säger Åsa Nyström.