Biskop Åsa Nyström ny förbundsordförande

Nyhet Publicerad

Sveriges Kyrkosångsförbund valde för första gången en kvinna som sin ordförande. Vi säger grattis till vår biskop Åsa Nyström som i mitten av november fick förtroendet: - Det är en ära och en glädje!

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges största körförbund för barn, unga och vuxna. Inom Kyrkosångsförbundet finns 21 delförbund. De flesta är indelade efter landets stift men det finns också tre direktmedlemmar: Kyrkosångsförbundets egen kör Nationella Ungdomskören och körverksamheterna i Svenska kyrkan i Wien och Oslo. 

70 000 av svenska kyrkans 90 000 körsångare är idag medlemmar i Sveriges Kyrkosångsförbund genom sina delförbund. Av medlemmarna är ungefär 25 000 barn och ungdomar.

Körsång är verkligen en mylla för växt av tro och liv.

- Det är en ära och en glädje att jag blivit vald till ny förbundsordförande, säger Åsa Nyström, idag biskop i Luleå stift och som tidigare arbetat som kantor i Lycksele.
- Körsång är verkligen en mylla för växt av tro och liv. Dessutom väldigt roligt och meningsfullt.

 

 

Biskop Åsa Nyström tillsammans med Luleå stifts södra kyrkosångsförbund. Foto privat.