Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Åsa Nyström leder kyrkomötets inledningsgudstjänst

Nyhet Publicerad

När kyrkomötet åter samlas i Uppsala den 4–7 oktober leds inledningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka av Åsa Nyström, biskop i Luleå stift.

Den 4 oktober inleds årets kyrkomöte, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. De 251 ledamötena kommer att behandla 85 motioner, varav sex kommer från ledamöter i Luleå stift.

Kyrkomötet inleds med en gudstjänst i Uppsala domkyrka, den 4 oktober kl. 14.00, som leds av Åsa Nyström, biskop i Luleå stift.

– Det är verkligen en glädje att få leda inledningsgudstjänsten näkyrkomötet öppnar. Jag gör det tillsammans med flera kyrkomötesledamöter från vårt stift som är med i textläsning och förbön, säger Åsa Nyström.

Det formella öppnandet äger rum i domkyrkan direkt efter gudstjänsten och därefter börjar kyrkomötets utskott arbeta i universitetshusets aula. Besluten fattas vid kyrkomötets andra session, 21–23 november.

Läs mer i pressmeddelandet

Många männsior i en sal som håller upp röstkort

Ta del av kyrkomötets beslut 2022

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Här kan du kolla årets ärenden, beslut och se webbsändning från debatt och beslutspass.

Kyrkomötets ledamöter från Luleå stift

Här visas samtliga ledamöter i kyrkomötet från Luleå stift (18 st).

6 motioner till kyrkomötet från Luleå stift

När motionstiden för höstens kyrkomöte gick ut hade 85 motioner inkommit. Sex av dessa är underskrivna av ledamöter från Luleå stift.

Biskopen

Åsa Nyström är född 1960 och har sina rötter i Umeå. Den 3 juni 2018 vigdes hon till biskop i Luleå stift, den nionde i ordningen sedan stiftet bildades 1904.