Foto: Luleå stift

Biskop Åsa Nyström deltog i vigningar i England

Nyhet Publicerad

I helgen deltog biskop Åsa Nyström när diakoner och präster vigdes i Norwich stift. Det är första gången hon är med vid en vigningshelg i det engelska vänstiftet.

Under två dagar fick Luleå stifts vänstift i England, Diocese of Norwich, sex nya diakoner och åtta nya präster. För första gången deltog Luleå stifts biskop, Åsa Nyström, och fick tillsammans med sina brittiska kollegor Graham Usher, biskop i Norwich och Jane Steen, biskop i Lynn.

– Det var så fint att få vara med på först prästvigning och sedan diakonvigning, att få stå vid altaret i katedralen i Norwich tillsammans med biskpo Graham och biskop Jane. Det finns mycket att lära av varandra som syskon i Kristus i en världsvid kyrka, säger Åsa Nyström.

Från Luleå stift deltog också biskopens adjunkt, Maria Klasson Sundin.

Fr.v. Maria Klasson Sundin, Åsa Nyström, Graham Usher och Jane Steen med sin man. Foto: Luleå stift

Vänstift sedan 2010

Luleå stift och Norwich stift har haft kontakter sedan 2002. I samverkan ingår att representanter möts regelbundet, delar erfarenheter och inspirerar varandra. Samverkansavtalet undertecknades i Norwich 2010 och bekräftades i Skellefteå 2011.

 

 

Norwich cathedral.

Vänstiftet Norwich i England

Sedan 2002 har Luleå stift kontakter med Norwich stift som ligger cirka 20 mil nordöst om London. Norwich är en historisk plats med en mycket välkänd katedral från 1000-talet.

Norwich stift

Norwich stift är en del av Church of England och omfattar områdena Norfolk och Waveney. Här finns 650 kyrkor och 110 skolor. I november 2019 blev Graham Usher biskop i Norwich stift.