Foto: Ola Johansson/Luleå stift

Biskop Åsa Nyström deltar i EU-möte i Bryssel

Nyhet Publicerad Ändrad

På fredag den 27 januari är Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, inbjuden att medverka i ett möte mellan EU-kommissionens vice ordförande och religiösa samfundsledare i Bryssel. Mötet fokuserar på utmaningar i relation till kriget i Ukraina för oss som lever i Europa.

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, har bjudits in av Margaritis Schinas, en av EU-kommissionens vice ordföranden, för att medverka i ett möte i Bryssel, på fredag den 27 januari.

Enligt Artikel 17 i EU:s konstitution ska unionen regelbundet föra dialog med företrädare för religiösa trossamfund om frågor som är aktuella i Europa. EU-kommissionens vice ordförande bjuder därför in religiösa ledare och representanter från hela EU till möte ett par gånger om året.

Den stängda gränsens betydelse för samverkan

Åsa Nyström representerar Europeiska kyrkokonferensen (KEK). Hon kommer bland annat ta upp frågor om de stängda gränserna till Ryssland och vad det betytt för samverkan kring urfolksfrågor och klimat. Hon kommer också tala om kyrkornas engagemang i mottagande av ukrainska flyktingar och deras situation i det svenska samhället.

Från Europeiska kyrkokonferensen, som är de europeiska kristna kyrkornas ekumeniska råd, medverkar också Christian Krieger, ordförande.

Biskop Åsa Nyström

Åsa Nyström är född 1960 och har sina rötter i Umeå. Den 3 juni 2018 vigdes hon till biskop i Luleå stift, den nionde i ordningen sedan stiftet bildades 1904.

SKKB – Samarbete i Barentsregionen

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen, SKKB, består av nio stift från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Nordkalottens kyrkliga nätverk bildat

I mitten av september bildades Nordkalottens kyrkliga nätverk vid ett seminarium i Torneå. Nätverket är ett resultat av att de kristna kyrkornas ordinarie samarbetet inom Barentsområdet pausats, då kontakten med den ryska ortodoxa kyrkan frusit med anledning av kriget i Ukraina.