Foto: Maria L Pedersen/Luleå stift

Biskop Åsa Nyström besöker den lutherska kyrkan i Tanzania

Nyhet Publicerad

I början av maj besöker Luleå stifts biskop, Åsa Nyström, vänstiftet Konde i Tanzania. Det är hennes första besök där sedan hon vigdes till Luleå stifts biskop i juni 2018.

I helgen åker Svenska kyrkans 14 biskopar till Tanzania för att besöka den lutherska kyrkan, ELCT – Evangelical Lutheran Church in Tanzania. Resan, som båda kyrkorna initierat, är ett svarsbesök då 14 biskopar från Tanzania besökte Sverige 2015. Då fördes samtal i frågor och utmaningar som förenar, exempelvis utbildning, sekularisering och mänskliga rättigheter.
   – Nu möts vi i Tanzania över temat ”The Church in the public space”. Vi får fira gudstjänster och be tillsammans, leda varandra i bibelstudier, fördjupa oss i varandras sammanhang och dela erfarenheter av hur det är att vara kyrka i samhället, säger Åsa Nyström.

Besök på flera orter i stiftet

Luftig konferenslokal vid ett möte på Matema Lutheran Centre, som biskopen också kommer besöka. Foto: Maria L Pedersen

Efter de gemensamma dagarna reser biskop Åsa Nyström vidare till staden Konde stift i södra Tanzania. Där kommer hon bland annat predika vid två gudstjänster i staden Mbeya samt besöka stiftskansliet i Tukuyu och det lutherska centret i Matema.

Förhoppning om fördjupad vänstiftsrelation

Det var i juni 2016 som Luleå stift skrev under ett vänstiftsavtal med Konde stift. Avtalet bygger på ömsesidighet: att tillsammans, som syskon i Kristus, ta del av varandras liv, lära om de förhållanden man lever i och försöka förstå och tjäna varandra. Det kan göras genom att dela erfarenheter och förväntningar i det dagliga livet och tillsammans utforska gemensamma behov och förhoppningar.
   – Min förhoppning är att vi ska fortsätta fördjupa vår vänstiftsrelation för att se hur vi sedan kan ta det vidare, säger Åsa Nyström.

Bakgrund

  • Svenska kyrkan har haft relationer med den lutherska kyrkan i sedan 1940-talet.
  • Sju av tretton stift har vänstiftsrelationer i Tanzania.
  • Biskoparna från Sverige och Tanzania möttes 2015 i Rättvik, vilket mynnade ut i ett Joint Statement.
  • Svenska kyrkans internationella arbete stöder diakonala insatser. Det handlar bland annat om projekt om sexuell och reproduktiv hälsa med särskilt fokus på kvinnor och unga, genus och jämställdhet samt social och ekonomisk rättvisa.