Barnets röst - min plats, mitt språk

Nyhet Publicerad Ändrad

Få en djupare insikt om barns egna tankar och upplevelser om att tillhöra en språklig och kulturell minoritet genom Luleå stifts rapport som både finns som nedladdningsbar pdf på denna sida och i tryckt format.

Kyrkans uppgift är att sprida evangeliet och sprida kärlekens gåva till alla. Luleå stift rymmer flera olika språkminoriteter, vilket gör det särskilt angeläget att lyfta minoritetsspråk och kultur. Med inspiration av Örebrorapporten – Barnets röst
om gudstjänst och delaktighet har denna rapport arbetats fram, med fokus på barns egna upplevelser och uppfattningar om sitt språk och sin kultur.

Rapporten erbjuder en djupare insikt om barns egna tankar och upplevelser om att tillhöra en språklig och kulturell minoritet. Materialet kan i församlingens pågående verksamhetsplanering, liksom till underlag för barnkonsekvensanalys i olika beslut och i arbete med församlingsinstruktioner - både inom Svenska kyrkan och i andra sammanhang. Genom att försvara barnets rätt till sitt språk och sin kultur signalerar kyrkan sin universella karaktär; kyrkan är för alla.

Boken finns i tryckt format, och som nedladdningsbar pdf.​