Åsa Nyström välkomnad till Luleå stift

Nyhet Publicerad

Söndag den 10 juni mottogs Åsa Nyström, Luleå stifts nionde biskop, under en högmässa i en fullsatt Luleå domkyrka. Efteråt var alla inbjudna till kyrkkaffe med tal och gratulationer.

Till den festliga gudstjänsten i Luleå domkyrka kom människor från hela stiftet – och även från andra stift – för att motta, välkomna och gratulera biskop Åsa Nyström.
   Tidigt i gudstjänsten gavs hälsningar i form av bibelord från representanter för den laestadianska väckelsen, EFS Norrbotten, Svenska Kyrkans Unga, Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift och stiftsfullmäktige.
   Biskop Åsa Nyström svarade sedan: "Sedan jag blivit mottagen som er biskop betygar jag min vilja att utföra mitt uppdrag efter den kraft och viset Gud ger."

Valspråk på flera olika språk

Som en del i Åsa Nyströms predikan lästes hennes valspråk, Gud verkar i er, på olika språk från olika platser i kyrkorummet. Den som läste valspråket viftade också med ett stort björklövsformat papper, björken som också finns med i Åsa Nyströms vapensköld.
   Domkyrkokören och Luleå domkyrkas vokalensemble medverkade under ledning av Samuel Lind och Monica Wasberg. Organist Markus Wargh spelade. En av psalmerna som sjöngs var Mitt altar är fjället som skiner, som komponerades till 100-årsjubileet av det första samiska landsmötet.

"bed för mig såsom jag ber för er"

Efter högmässan fortsatte mottagandet med kyrkkaffe på Luleå energi arena. Många ville välkomna och lyckönska den nya biskopen, som i sitt avslutande tal tackade för det varma mottagandet och upprepade orden från domkyrkan: "Bed för mig såsom jag ber för er."

Biskop Åsa Nyström

Åsa Nyström är född 1960 och har sina rötter i Umeå. Den 3 juni 2018 vigdes hon till biskop i Luleå stift, den nionde i ordningen sedan stiftet bildades 1904.