140 diakoner och präster möttes i Tegs kyrka

Nyhet Publicerad

Under två dagar har diakoner och präster mötts för samtal och inspiration i Umeå. Det är första gången biskop Åsa Nyström kallar till diakon- och prästmöte, ett efterlängtat tillfälle att få träffa kollegor från hela stiftet.

För första gången kallar biskop Åsa Nyström diakoner och präster, de som kallas vigningstjänsten, till möte och omkring 140 personer kom till den första omgången, i Tegs kyrka. Under två dagar fick kollegor från alla stiftets hörn mötas till diakon- och prästmöte och om tre veckor genomförs samma program i Luleå, då med omkring 120 deltagare.

Input och fortsättning på 46 blädderblocksblad

Temat för diakon- och prästmötet 2022 är Låt ditt rike komma!, ett slags fortsättning på de konvent som Åsa Nyström genomförde hösten 2018, då vigningstjänsten samlades i kontrakten. De dagarna resulterade i 46 blädderblocksblad där det blev tydligt att det både spirar och gror i stiftet, bland annat genom samtalsgrupper, ”lågtröskelverksamhet”, och dialog.

Först ut i Tegs kyrka var biskopen själv, som bland annat lyfte perspektiv kring de nyetableringar inom industrin som sker i flera delar av stiftet. Hur möter man förhoppningen om att många familjer flyttar in, med sina trostraditioner och förväntningar på gudstjänstliv och samvaro, och de krav det ställer det på vår kyrka i form av språk, ekumenik, religionsdialog? Eller å andra sidan, problematiken som uppstår om människor istället lever någon annanstans och kommer till orten för att arbeta, det som kallas ”fly in–fly out”.

– Hur är vi en kyrka där de som kommer till våra bygder hittar hem? Ingen fixar det här själv, vi måste göra det tillsammans med alla goda krafter i samhället, säger Åsa Nyström.

Infallsvinklar på Guds rike

Dagarna bjuder på fler namnkunniga föredragshållare. Sven-Erik Fjellström, präst och missionär, ledde deltagarna i ett bibelstudium baserat på olika bildliga kartor och spaningar. Patrik Hagman, teolog och docent i politisk systematisk teologi, talade om Guds rike och vad det betyder för kyrkan i dag. Sist ut var Ninna Edgardh, präst och professor i kyrkovetenskap, som talade om diakoni som gudsrikespraktik.

Under dagarna har också medarbetare från både stiftskansliet och olika församlingar medverkat och lett gudstjänster. Det har bland annat talats om hur viktigt det är att be med kollegor i vardagen, att inte tycka att det är pinsamt att fråga om att be tillsammans eller för varandra.