100 Umeåbarn i ny musikal om miljön

Nyhet Publicerad

Lördag den 13 maj har den lokalproducerade barnmusikalen Växtvärk premiär. Uppemot hundra barn, musikalartister, skådespelare och musiker tar plats på Väven i Umeå för en spännande saga om Myra, Björn och björken Betula, skriven av umebor.

Musikalen Växtvärk började som en del av Svenska kyrkans sätt att lyfta hållbarhetsfrågor. Pedagoger och körledare lät barnen i Umeå stadsförsamlings barnkörer berätta vad de tänker kring miljö och klimat. Barn från sex år och uppåt ritade teckningar och några blev intervjuade. Utifrån bilder och tankar skrev Therese Hamrén, församlingspedagog i Västerslättkyrkan, berättelsen om Björn, Myra och björken Betula, som berör ämnen som nedskräpning, vänskap, död och förlåtelse.

– Det var viktigt att barnen skulle vara med i skapandet av musikalen. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem, säger Therese Hamrén.

Musik som ska fastna och vara rolig att sjunga

Sångtexterna är skrivna av Liza L Lundkvist, präst och poet i Ålidhemskyrkan, som även skrivit musiken till tre av de sju sångerna. De andra har Jonas Östlund, organist i Umeå stads kyrka, tonsatt.

Musiken är varierad i tempo och känsla. Här finns ballader, upptempo-låtar och lite jazziga toner. Viktigast har varit att göra melodier som är enkla att sjunga.

– De ska fastna direkt och vara roliga för barnen att sjunga, säger Jonas Östlund som berättar att det märks på körövningarna att barnen gillar musiken.

Under föreställningarna medverkar även flera musiker, två artister som gått Musikallinjen på Strömbäck, en skådespelare från Tantteatern samt dramaelever från Kulturskolan.

Läs mer via länken nedan:

Musikalen Växtvärk

Uruppförandet av musikalen Växtvärk var lördag den 13 maj kl 13.30 och 15.30 på Väven. Barnkörer från Umeå framför tillsammans med musikalartister den gripande berättelsen om Myra, Björn och Betula. Musikalen är skapad av umebor.