Foto: Luleå stift

Mötesplats stift och student (MSS)

Så här fungerar mötesplats stift och student. Här hittar du också kommande kurstillfällen

Kurstillfällen och anmälan Luleå stift.

FÖR AKTUELLA MSS-KURSER, SE KURSER OCH ARRANGEMANG.
Har du frågor kontakta carolina.soderberg@svenskakyrkan.se


I Luleå stift genomförs MSS som två kurser i samverkan med Edelviks folkhögskola, en på hösten och en på våren. Kurserna omfattar sammanlagt åtta dagar.

Syftet är att stödja och rusta blivande kyrkoarbetare för tjänst inom Luleå stift samt stärka gemenskapen mellan och inom de fyra kyrkliga yrkesprofilerna.

Kurserna är obligatoriska moment i alla profilutbildningar. Deltagande i MSS förutsätter att kontakt har etablerats med profilansvarig. MSS ska för diakon-, församlingspedagog- och präststuderande genomföras innan profilåret på utbildningsinstitutet. Anmälan sker via kurskatalogen.

Inom ramen för MSS ingår också deltagande på något stiftsarrangemang, i samråd med respektive profilansvarig.

Blankett