Minnesord över Börje Johansson

Hedersprosten och tidigare stiftsadjunkten Börje Johansson, Luleå, har avlidit efter en tids sjukdom. Biskoparna emeriti Gunnar Weman och Rune Backlund delar ett minnesord över sin tidigare kollega.

Börje Johansson, Luleå, har avlidit vid en ålder av 87 år. Han prästvigdes 1963 och har framför allt varit verksam inom stiftet sedan dess.
   Utöver lång församlingstjänst har han bland annat arbetat som biskopsadjunkt åt fyra tidigare biskopar: Stig Hellsten, Olaus Brännström, Gunnar Weman och Rune Backlund.

Börje Johansson 1932–2019

​Prosten Börje Johansson, Luleå har avlidit 87 år gammal. Han efterlämnar barnen Mats, Åsa och Ola med deras familjer.

Börje Johansson var en genuin, folkligt förankrad församlingspräst. Han hade tidigt tagit in den kristna tron genom gudstjänsterna i EFS-väckelsens kapell. Sin första avgörande prästtjänst fick han i den då nybyggda Mjölkuddskyrkan, Luleå. Tillsammans med sin hustru Stina medverkade han till att kyrkorum och församlingsgård blev ett expansivt centrum inom denna stadsdel, inte minst bland barn och ungdomar. De kyrkliga ’förrättningarna’, som det hette på den tiden, gestaltade han till verkliga möten mellan de olika familjerna och evangelium om den närvarande Herren Kristus. Ett annat sätt för honom att bygga församling var att ställa upp som reseledare och präst vid ett otal gruppresor till det Heliga landet.

Börje Johansson i juni 2018. Foto: Luleå stift

Med tiden blev han stiftsadjunkt på stiftskansliet i Luleå med uppgift att biträda biskopen vid visitationer, rekryteringssamtal och olika former av stifts- och kontraktssamlingar. Med sitt sätt att vara – nära till både omsorg, glädje och förtröstan – blev han en stor tillgång för oss båda under våra respektive perioder som stiftsbiskopar.

När hans hustru gick bort, kom hans seniorliv att bli påtagligt präglat av denna förlust. Under sina sista år flyttade han över till ett trygghetsboende. Snart nog noterade han att han bland gäster och personal på detta hem hade fått en ny församling, där han på ett enkelt och självklart sätt kunde fortsätta som den präst han alltid hade varit.

Det är många som i Luleå stift har mycket att tacka honom för. Frid över hans utgång ur det här livet och hans ingång i evigheten.

+Rune Backlund och +Gunnar Weman