Mer om Luleå stiftshistoriska sällskap

Stiftshistoriska sällskap finns i nästan alla stift i Svenska kyrkan. I Luleå stift bildades stiftshistoriska sällskapet 2006 i syfte att stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i övre Norrland. Detta sker bland annat vid olika typer av sammankomster; enskilda föredrag, seminarier, symposier, i samband med jubiléer osv samt genom en egen skriftserie som startade 2010.

Stiftshistoriska sällskapets första symposium ägde rum i samband med dess tillkomst på Stiftsgården i Skellefteå, 18 mars 2006, under medverkan av bland andra biskop Hans Stiglund. Temat var "Med historien in i framtiden".

Under de gångna 11 åren har många symposier och sammankomster av olika slag anordnats i såväl sällskapets egen regi som i samverkan med andra. Till de större och mest uppmärksammade hör det nationella Stifthistoriska symposiet i Luleå, 6-7 maj 2009, med temat Väckelse i gränsland, där flera av föredragen sedan tryckts och finns utgivna i en bok med samma namn, som nr 2 i sällskapets skriftserie.

Bland symposier de senaste åren kan nämnas Kyrka och kön, i det nordliga rummet, i Umeå, 11-12 december 2014, Jungfru Maria, silvret och samerna, i Arjeplog, 29-30 september 2015 samt Roseniusdagar vid födelsegården i Ånäset, 20-21 augusti 2016.

Som exempel på sällskapets medverkan vid jubiléer kan nämnas 500-årjubiléet av kyrkan i Umeå landsförsamling, 20-21 september 2008, Vilhelmina församling 200 år, 8-9 oktober 2012, Sankt Olofs församlings 100-årsjubiléum med Stiftshistorisk dag,  20 april 2013.

Styrelsen för Luleå stiftshistoriska sällskap  2017-02-27

Daniel Lindmark                               Kjell Söderberg Ordförande                                     Sekreterare
Professor i kyrkohistoria                   Fil.dr