Kvinnor och andlighet i norr

Historiska och litterära perspektiv

 

Boken Kvinnor och andlighet i norr erbjuder både historiska och litterära ingångar till det nordliga områdets kyrkohistoria.

Två av de kvinnor som behandlas är välkända samiska företrädare för kristen tro: ”Lappkvinnan Margareta” som på 1300-talet engagerade sig för kristen mission bland samerna, och ”Lappflickan Maria” som har tillmätts avgörande betydelse för Lars Levi Laestadius andliga genombrott vid 1800-taletes mitt.

Laestadianismen är ett återkommande tema. Det framträder i en studie av mäns och kvinnors roller inom Lyngen-laestadianismen i Norge liksom i artiklar om Maria Ventus och Julia Svedelius författarskap, som har förankring i Österbotten respektive Tornedalen.

Två av bidragen tar sig an kända skönlitterära författare. Det ena rör spänningen mellan Eros och Agape i Sara Lidmans Jernbaneepos, medan det andra behandlar representationer av mystikens vishetsideal Sofia hos Lars Ahlin.

Boken Kvinnor och andlighet i norr inleds med att Tuulikki Koivunen Bylund reflekterar över sina erfarenheter som kvinnlig forskare och präst. Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland och boken har tillkommit i samarbete med forskarnätverket REHN (Religious History of the North) och Luleå stiftshistoriska sällskap.

Boken Kvinnor och andlighet i norr har redigerats av Daniel Lindmark och Jan Samuelson. Daniel Lindmark är verksam som professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet och Jan Samuelson är professor i historia vid Mittuniversitetet.

Boken är nr 7 i Stiftshistoriska sällskapets skriftserie.

Pris: 200 kr (+ porto 29 kr).

Beställning

FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
Tel 070-648 67 56

soderberg.k@telia.com