Stiftsfullmäktige 19 november (avgående)

Fredag den 19 november sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift. Här finns handlingarna och protokollet.

Dag och tid: Fredagen den 19 november 2021 kl. 13.00–15.30

Plats: Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå

Sammanträdet är offentligt.

Ärenden

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Upprop
 3. Val av justerare (tillika rösträknare)
 4. Godkännande av kallelse och kungörelse
 5. Fastställande av dagordning
 6. Anmälan av inkomna motioner
 7. Luleå stift: Målkapital
 8. Luleå stift: Plan för verksamhet och ekonomi 2022-2024
 9. Prästlönetillgångarna: Plan för verksamhet och ekonomi 2022-2024
 10. Tidigare inkommen motion: Anmälan om beredningsläget
 11. Revidering av arvodesreglementet
 12. Avveckling av det särskilda medarbetarpriset
 13. Sammanträdet avslutas

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar finns även tillgängliga på stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40.

Kungörelsen anslås på Luleå stifts officiella anslagstavla den 4 november 2021 och distribueras samma dag till stiftsfullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare.

 

Skellefteå den 4 november 2021,

Elisabeth Engberg,
stiftsfullmäktiges ordförande

Kallelse till stiftsfullmäktige

Onsdag den 13 oktober mailades kallelser till ledamöter och ersättare inför kommande stiftsfullmäktige.

Kallelse till stiftsfullmäktige, 19 november