Kretsen kring Rosenius

Släkten, vännerna och breven.

Antologin Kretsen kring Rosenius presenterar några av de personer
och nätverk som Carl Olof Rosenius stod i kontakt med. Familjekretsen
framstår i breven som mycket viktig för Rosenius, och
släktbanden förstärktes av den gemensamma tron i nyläseriets och
nyevangelismens tolkning.

I flera av antologins artiklar framträder Rosenius nära förbindelser
med nyläsarkretsar i Västerbotten, särskilt i Lövånger och
Burträsk, men också med enskilda individer som Maja Lisa Söderlund
i Storkåge.

En annan krets som synliggörs är kretsen kring George Scott i
Stockholm. När Scott lämnade Sverige blev Rosenius centralgestalt
i den nyevangeliska kretsen i Stockholm. Kvinnor upplät sina hem
för Rosenius förkunnelse, och inte minst Clara och Oscar Ahnfelt
blev viktiga personer inom den rosenianska kretsen.

Kretsen kring Rosenius innefattade även ett antal vänkretsar ute
i landet som Rosenius stod i kontakt med via sina predikoresor, sin
brevväxling och sina tidskrifter. På vissa ställen blev Rosenius en
återkommande gäst, såsom i Piteå i Norrbotten, där vännen Lars
Petter Wåhlin intog en ledande ställning bland den kyrkotrogna
väckelsens folk.

De mest omfattande och långvariga relationerna skapade Rosenius
genom sin läsekrets. Han var ständigt sysselsatt med att förmedla
väckelsens budskap via det tryckta ordet. Under de senaste årtiondena
har Rosenius skrifter spridits på ett antal nya språk på flera
kontinenter. Därigenom har kretsen kring Rosenius blivit global.

Boken utgör nr 10 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap. Redaktören Daniel Lindmark är professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet.

Beställning

Pris 
225 kr plus porto 45 kr

Beställ från
FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
Tel 070-648 67 56
soderberg.k@telia.com