Foto: Emma Dahlbäck/Ikon

Höstläger för samiska ungdomar

Vecka 44 erbjuder Luleå stift ett läger för unga samer som konfirmerat sig i församling under 2023. Mer information kommer.

Under höstlovet, vecka 44, kommer ett läger för samiska ungdomar äga rum i Luleå stift. Målgruppen är de som konfirmerat sig lokalt i församling under 2023. Lägret är ett komplement för de samiska konfirmanderna, då det samiska konfirmandlägret är pausat.

– Jag är glad att vi kan erbjuda de samiska ungdomarna som sett fram emot det samiska konfirmandlägret, en mötesplats där de får dela erfarenheter av att vara just ung och same, säger Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor på Luleå stift.

Mer information om exakta dagar, innehåll och anmälningsförfarande kommer.

Bakgrund

Den 22 september meddelade Luleå stift att det samiska konfirmandlägret inte kommer kunna arrangeras 2023, bland annat på grund av att bristen på ledare med samisk kompetens – som också hinner förbereda sig som ett arbetslag – varit påtaglig.

Den 5 oktober beslutade Luleå stift att påbörja planering av ett höstläger, som komplement för samer som konfirmerat sig lokalt i församlingen under 2023. Detta för att de som inte kunde delta i det tillfälligt pausade samiska konfirmandlägret, som Luleå stift är huvudarrangör för, ska kunna dela erfarenheter.

Under senare år har en samisk frälsarkrans utformats med klassiskt samiska material som renhorn, renskinn och snören.

Samisk konfirmation

Det samiska konfirmandlägret pausar 2023. Ett utvecklingsarbete pågår just nu med att fram en ny vision och koncept. Under hösten erbjuds ett läger för samiska ungdomar som konfirmerats i församling.

Under senare år har en samisk frälsarkrans utformats med klassiskt samiska material som renhorn, renskinn och snören.

Luleå stift tar ett omtag på samiskt konfirmandläger

Det samiska konfirmandlägret, där Luleå stift är huvudarrangör, kommer att ses över och få ett utvecklat koncept. Därmed pausar konfirmandlägret sommaren 2023 och unga som hoppats anmäla sig hänvisas istället till sina hemförsamlingar.

Konfirmander i sina kåpor vid en sjö.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.