Höstläger för samiska ungdomar

Vecka 44 erbjuder Luleå stift ett läger för unga samer som konfirmerat sig i församling under 2023.

Under höstlovet, vecka 44, kommer ett läger för samiska ungdomar äga rum i Luleå stift. Målgruppen är de som konfirmerat sig lokalt i församling under 2023. Lägret är ett komplement för de samiska konfirmanderna, då det samiska konfirmandlägret är pausat.

– Jag är glad att vi kan erbjuda de samiska ungdomarna som sett fram emot det samiska konfirmandlägret, en mötesplats där de får dela erfarenheter av att vara just ung och same, säger Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor på Luleå stift.

Höstlovsläger för konfirmerade samiska ungdomar

Du som är ung same och är konfirmerad i församling under 2023, välkommen till Nikkaluokta och ett höstläger med samiskt konfirmationstema.