Foto: Anders Nicander/IKON

Medverkande

Här hittar du vilka medverkande du kunde möta under inspirationshelgen.

Under Fri till tro kunde du på olika sätt kunna möta bland andra följande personer:

 • Hans Stiglund biskop Luleå stift
 • Karin Johannesson Uppsala universitet
 • Tomas Nygren Johannelunds teologiska högskola
 • Kerstin Wimmer Svenska kyrkans utbildningsinstitut
 • Jan-Olof Nordström Ideellt Forum i Svenska kyrkan
 • Tin Mörk  Nya sätt att vara kyrka
 • Ingrid Lundström Alpha Sverige/EFS
 • Ulrica Vedin Luleå domkyrkoförsamling
 • Carl Axel Aurelius biskop emiritus Göteborgs stift
 • Olle Carlsson Katarina församling
 • Per Ragnar skådespelare
 • Per Svensson Sydsvenskan
 • Ewa Cronsioe författare, präst och f.d. tv-producent
 • Per Åkerlund präst och bokförläggare
 • Pär Parbring stiftsadjunkt Luleå stift
 • Celina Falk Svenska kyrkans ungdomsrepresentant i Kyrkornas världsråd
 • Svenska Kyrkans Unga Arbetsgruppen för kristen tro och identitet
 • Britta Maarakatt-Labba samisk textilkonstnär
 • Britta Bergström körsångerska
 • Teatergrupp från Roseniusgårdens vänner
 • Hjördis Brännström dramapedagog
 • Katarina Glas regionchef studieförbundet Bilda
 • Martin Luther munk, präst, teolog, reformator
 • Katharina von Bora nunna, gift med Martin Luther