Från bönhusrörelse till samarbetskyrka

Skelleftebygden är känd för att vara en genuin EFS-bygd. Boken beskriver lokalförenings förhållande till de båda församlingarna Sankt Olovs församling och Skellefteå landsförsamling.

Karl Axel Lundqvist är teol. dr och docent i kyrkohistoria
Martha Hellgren är fil. lic. i Ekonomisk historia

Hur detta förhållande utvecklades under den aktuella tiden 1923–1976, är en av huvudfrågorna i denna bok. Såväl lojalitet som spänningar finns med i bilden.

En annan fråga, som boken är inriktad mot, gäller lekmannaengagemanget och hur det utvecklades, dvs. det ideella frivilligarbetet inom EFS och kyrkan. EFS var speciellt riktat mot barnen och de unga i sin verksamhet runt om i staden och fungerade som en kärngrupp åt kyrkoförsamlingarna. Relationsfrågan och lekmannaengagemanget kom att finnas med i den samarbetsform, mellan EFS och kyrkan, som blev samarbetskyrkan på Mobacken 1976.

Själva upptakten till den sommarverksamhet, som EFS i Skellefteå hade bedrivit på denna plats under flera decennier, är knuten såväl till föreningens behov av ett utflyktsmål under sommartid – som till den unga flickans fråga till predikant Uno Eklung 1939: "Ska vi ungdomar också denna sommar vara hänvisade till gatorna och caféerna?" Sommarhemmet Mobacken kom till stånd och förvandlades så småningom till samarbetskyrka. Mer om detta finns att läsa i det sista kapitlet i denna bok.

Volym 3 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap.

Pris: 100 kr (+ 45 kr porto).

Beställning

FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
 Tel 070-648 67 56

soderberg.k@telia.com