Munkvikens lägergård
Foto: Ola Johansson

Folkhögskolor och lägergårdar

I Luleå stift finns fyra folkhögskolor som har en nära koppling till Svenska kyrkan och/eller EFS; Edelvik, Solvik, Strömbäck och Älvsby folkhögskola.

Luleå stifts relation till de kyrkliga folkhögskolorna i Luleå stift 

De kyrkliga folkhögskolorna i Luleå stift är betydelsefull del av samhället och kyrkan. Enligt kyrkoordningen har församlingen ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla dem som vistas i församlingen. Folkhögskolorna en viktig kyrklig arena, där många individer möter kyrkan för första gången. Folkhögskolornas verksamhet har tydliga inslag av diakonal karaktär, och utgör en resurs för församlingarna.

De kyrkliga folkhögskolorna i Luleå stift har en nära koppling till Svenska kyrkan och EFS och fyller en viktig funktion i stiftets främjande arbete. Skolorna är fristående stiftelser, där styrelsen bl. a utses av Luleå stift och EFS. Skolorna vilar alla på kristen grund. Genom ömsesidig vilja till samverkan mellan stiftare och folkhögskola kommer resurser att förmeras till stöd för både församlingar och individer.