Munkvikens lägergård
Foto: Ola Johansson

Folkhögskolor och lägergårdar

I Luleå stift finns fyra folkhögskolor som har en nära koppling till Svenska kyrkan och/eller EFS; Edelvik, Solvik, Strömbäck och Älvsby folkhögskola.

Edelviks folkhögskola

I Burträsk, 4 mil söder om Skellefteå, ligger Edelviks folkhögskola. Här finns bland annat konst- och konsthantverkslinje, skådespelarlinje, filmutbildning, kurs för afatiker och allmänna kurser.

Älvsby folkhögskola

I Älvsbyn, fem mil väster om Piteå, ligger Älvsby folkhögskola. Här finns bland annat allmän kurs, internationella utbildningar med kyrklig prägel, kyrkans grundkurs, idrottsutbildning (längdskidåkning, skidorientering och orientering), möbellinje och ett stort antal kyrkliga korta kurser.

Strömbäcks folkhögskola

I Strömbäck, två mil utanför Umeå, ligger Strömbäcks folkhögskola. Här finns bland annat teckenspråkslinje, journalistlinje och en musikalakademi.

Solviks folkhögskola

I Frostkåge, 1,5 mil norr om Skellefteå, ligger Solviks folkhögskola. Här finns bland annat utbildningar inom konst, musik, musikproduktion och datorgrafik. Skolan arbetar även aktivt med att ge vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till en förbättrad livssituation.

Lägergårdar

Det finns många fina lägergårdar i Luleå stift. De flesta drivs som enskilda stiftelser med exempelvis ett kontrakt, närbelägna församlingar eller Svenska Kyrkans Unga som huvudmän.

Luleå stifts relation till de kyrkliga folkhögskolorna i Luleå stift 

De kyrkliga folkhögskolorna i Luleå stift är betydelsefull del av samhället och kyrkan. Enligt kyrkoordningen har församlingen ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla dem som vistas i församlingen. Folkhögskolorna en viktig kyrklig arena, där många individer möter kyrkan för första gången. Folkhögskolornas verksamhet har tydliga inslag av diakonal karaktär, och utgör en resurs för församlingarna.

De kyrkliga folkhögskolorna i Luleå stift har en nära koppling till Svenska kyrkan och EFS och fyller en viktig funktion i stiftets främjande arbete. Skolorna är fristående stiftelser, där styrelsen bl. a utses av Luleå stift och EFS. Skolorna vilar alla på kristen grund. Genom ömsesidig vilja till samverkan mellan stiftare och folkhögskola kommer resurser att förmeras till stöd för både församlingar och individer.

 

Yrken och utbildningar

Funderar du på att studera till tjänst i Svenska kyrkan i Luleå stift? Välkommen att höra av dig!