Foto: Shutterstock/Ikon

Folkhögskolor

I Luleå stift finns fyra folkhögskolor som har en nära koppling till Svenska kyrkan och/eller EFS; Edelvik, Solvik, Strömbäck och Älvsby folkhögskola.

Edelviks folkhögskola

I Burträsk, 4 mil söder om Skellefteå, ligger Edelviks folkhögskola. Här finns bland annat konst- och konsthantverkarlinjer, filmutbildning och skådespelarlinje.

Solviks folkhögskola

I Frostkåge, 1,5 mil norr om Skellefteå, ligger Solviks folkhögskola. Här finns bland annat utbildningar inom konst, musik, musikproduktion och datorgrafik. Skolan arbetar även aktivt med att ge vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till en förbättrad livssituation.

Strömbäcks folkhögskola

I Strömbäck, två mil utanför Umeå, ligger Strömbäcks folkhögskola. Här finns bland annat teckenspråkslinje, journalistlinje och en musikakademi.

Älvsby folkhögskola

I Älvsbyn, fem mil väster om Piteå, ligger Älvsby folkhögskola. Här finns bland annat allmän kurs, internationella utbildningar med kyrklig prägel, kyrkans grundkurs, idrottsutbildningar, möbellinje och ett antal kyrkliga utbildningar.