Foto: Daniel Lindmark

Byabönen i Tornedalen

Ur ett kyrkohistoriskt perspektiv

I Eva Hellmans bok Byabönen i Tornedalen ur ett kyrkohistoriskt
perspektiv står laestadianismen och den laestadianska byabönen i
centrum. Byabönen var den institution som väckelsen använde för att
sprida sitt budskap.

Hellman skildrar tre faser av den laestadianska byabönen. Etableringsfasen
inleddes år 1848 med Laestadius missionsskoleverksamhet
i Lainio i Jukkasjärvi socken. Höjdpunkten nåddes mellan 1870-talet
och 1890-talet när den laestadianska formen av byabön fick en stark
ställning i större delen av området. Nedgångsfasen från 1930-talet hör
ihop med det tornedalska samhällets omvandling genom urbanisering
och modernisering. Med utgångspunkt i tidigare forskning behandlar
Hellman även den laestadianska byabönens bakgrund i den av kyrkan
påbjudna byabönen.

I boken ges den första samlade framställningen av byabönen i Tornedalen.
Med hjälp av en mångfald källmaterial, inklusive skönlitteratur,
lyckas Hellman grundligt belysa byabönen i dess variationsrikedom
över tid och rum.

Byabönen i Tornedalen bildar en väsentlig del av den laestadianska
möteskulturen. Därför är Eva Hellmans bok ett viktigt bidrag till laestadianismens
historia.

Boken utgör nr 11 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap.

Beställning

Pris exklusive porto
100:- (port 45:-)

Beställ från
FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
Tel 070-648 67 56
soderberg.k@telia.com