Foto: Ola Johansson Luleå stift

Borgågemenskapen

Borgågemenskapen är en kyrkogemenskap som rymmer de lutherska och anglikanska kyrkorna i Norden, Baltikum och på de brittiska öarna.

Överenskommelsen innebär framför allt att medlemskyrkorna betraktar varandras medlemmar som sina egna, de firar nattvard gemensamt och präster har möjlighet att tjänstgöra i varandras kyrkor.

Medlemmarna erkänner varandras ämbeten och har hittat ett sätt att förstå biskopsämbetet (episkopé) och apostolisk succession på ett sådant sätt att både den lutherska och den anglikanska synen respekteras.

Borgågemenskapen har inget kontor eller ”överbyggnad”. Istället finns kontaktpersoner utsedda från respektive kyrka och man arbetar tillsammans i allt man gör.

Förbönscykel Borgågemenskapen

Borgådeklarationen innebär att de kyrkor som skrivit på den lovar "att dela ett gemensamt liv" och "att be för och med varandra". Förbönskalendern kan användas som grund för förböner i din församling eller pastorat.