Böner på teckenspråk

Här kan du se Herrens bön, Gud som haver barnen kär, Trosbekännelsen och Herrens välsignelse på teckenspråk.