Böner på teckenspråk

Här kan du se Herrens bön, Gud som haver barnen kär, Trosbekännelsen, Herrens välsignelse och förlåtelsen på teckenspråk.