Gud med oss

Biskop Hans Stiglunds valspråk är "Gud är med oss", hämtat från Jesaja i Bibeln. Biskopsvapnet innehåller tre symboler.

Biskop Hans Stiglunds valspråk är "Gud är med oss". Ordet är hämtat från Bibeln, Jesaja 7:14, och löftet om barnet som jungfrun ska föda och som ska få namnet Immanuel, "Gud med oss".
   Detta ord understryker inkarnationens stora hemlighet. Gud blir människa i Jesus Kristus. Gud kommer till oss och delar livets alla sammanhang.

Biskopsvapnet

I biskopsvapnet lyfts tre symboler fram:

Luleå stifts vapen

Stiftets vapen, ett blått kors på vit botten och de korslagda nycklarna, Petri nycklar.

Det strömmande vattnet

En bild som påminner om Livets vatten som släcker vår törst och där Kristus är källan. Men också är en bild av stiftets alla älvar och älvdalar som genom århundraden har givit människor förutsättningar till att leva och bo i sina bygder. Älvar som har förenat människor, varit kommunikationsleder och livsnerver. I denna bild ryms även de små friska fjällbäckarna där trötta vandrare har fått släcka sin törst.

Liljan

En symbol för Maria. Maria finns med i Bibelordet "Gud med oss" som är ett ord ur Jesajaprofetian om den unga kvinnan som ska föda en son. Maria är en viktig förebild för hela kyrkan som ett tecken på hur Gud kallar och utrustar men också en utmaning till lydnad och glädje i tjänandet.
   I symbolen ryms även lappflickan Maria, hon som i sitt möte med Laestadius genom sin berättelse blev ett redskap för Gud som tände en väckelsebrand i den nordliga delen av vårt stift.