Arjeplogsväckelsen 1905

I same- och nybyggarland med Svenska kyrkan och EFS i samverkan 1889-1916

Av Karl Axel Lundqvist, teol. dr och docent i kyrkohistoria.

Året 1905 svepte en kraftig religiös väckelse fram över lappmarksförsamlingen Arjeplog. Den resulterade året därpå i bildandet av De Ungas Förbund, som snabbt fick ett stort antal medlemmar utspridda på ett hundratal platser i  församlingen. Väckelsen var en så pass genomgripande händelse i bygden att minnet av den förtjänar att bevaras för framtiden.

I boken Arjeplogsväckelsen 1905 gör Karl Axel Lundqvist inledningsvis  en tillbakablick över Arjeplogs sockens historia där samerna och deras relation till både staten och kyrkan särskilt står i blickpunkten.

Också väckelsen placeras först in i sitt historiska sammanhang både lokalt och nationellt. Därvid visar författaren, att Arjeplogsväckelsen utgjorde en länk i en längre utvecklingskedja med anknytning till Gustaf Callebergs tillträde som kyrkoherde 1889. Callebergs kyrkoherdegärning kännetecknades av ett nära samarbete med lekmannarörelsen EFS, särskilt i fråga om predikoverksamheten ute i den stora församlingen. Väckelsen byggde på lokalt församlingsliv och väckelseinspirerad förkunnelse i samarbete.

Kombinationen av kyrka och väckelse kom tydligt till uttryck även under de följande åren, bland annat genom nattvardslivets förnyelse i församlingen. Arjeplogsväckelsen kom att lämna synbara minnesmärken efter sig i bygden, dels genom DUF-föreningen, som utvecklades till en "sockenförening", dels genom det stora bönhus som kom att uppföras på kyrkplatsen och stå färdigt 1916.

Boken utgör volym 6 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap.

Pris: 100 kr (+ 45 kr porto).

Beställning

FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
Tel 070-648 67 56

soderberg.k@telia.com