Foto: IngaBritt Sundström

Vinterkonfirmation 2018/2019

Med hjälp av skapande, samtal, musik, film, drama, matlagning, sång, lek och tävlingar upptäcker vi tron, livet, oss själva och andra. Sportlovsläger i vintermiljö. 

Sista anmälningsdag: 19/10. Anmäl dig här.

Startdatum: Upptaktsgudstjänst söndag 21 oktober kl. 18 i Luleå domkyrka. 

Träffar: Torsdagar med start 8 november 2018 i Örnäsgården.

Läger: 3-6 mars 2019 i Jukkasjärvi.

Konfirmationsdatum: Söndag 7 april 2019 i Örnäskyrkan

Begränsat antal platser: Nej.

Kostnad: Ingen kostnad.

Kontaktperson: David Rönnlund, 0920-26 48 67, david.ronnlund@svenskakyrkan.se

Arrangör: Konfirmationen genomförs av Luleå domkyrkoförsamling.