Foto: Kristin Lidell, IKON

Vardagsmässa

i Porsökyrkan varje torsdag

Vardagsmässa

Mitt i veckan, varje torsdag kl. 18, samlas vi till gudstjänst i Porsökyrkan med nattvard och möjlighet till ljuständning och att skriva bönelappar.

Vill du ha en uppgift i gudstjänsten, till exempel läsa en text eller be en bön? Kom då klockan 17.45. Vill du bidra med en sång eller dikt? Ta kontakt med musiker Andreas Söderberg 073-274 60 40.

Kontakt: Ida Marcusson. Start 2/9

Ida Marcusson

Ida Marcusson

Nederluleå församling

Präst

Mer om Ida Marcusson

Universitetspräst vid Universitetskyrkan Luleå

Marie  Edfast

Marie Edfast

Nederluleå församling

Präst

Mer om Marie Edfast

Präst i Porskyrkan