Foto: Kristin Lidell, IKON

Vardagsmässa

i Porsökyrkan varje onsdag kl. 18.30

Vardagsmässa

Mitt i veckan, varje onsdag kl. 18.30 samlas vi i Porsökyrkan till gudstjänst med nattvard och möjlighet till ljuständning och att skriva bönelappar.

Vill du ha en uppgift i gudstjänsten, till exempel läsa en text eller be en bön? Kom då klockan 18.15. Vill du bidra med sång eller musik? Kontakta Maria Hjalmarsson (se kontaktuppgifter nedan).