Vänstern i Svenska kyrkan

Elisabeth Johansson Hallin, kandidat i Nederluleå församling, svarar på fyra frågor inför kyrkovalet.

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

1. VARFÖR SKA MAN LÄGGA SIN RÖST PÅ ER?

Vill du att kyrkan ska vara öppen och välkomnande för alla människor så ska du absolut lägga din röst på oss i ViSK. Vi står alltid upp för alla människors lika värde och strävar efter att kyrkan ska ge hopp och ro åt alla som har det svårt.

Elisabeth Johansson Hallin, kandidat för Vänstern i Svenska kyrkan, Nederluleå församling Foto: Viveka Österman, Veken

2. Nämn tre områden ni vill prioritera de kommande fyra åren.

Vi vill stärka kyrkans öppenhet och tillgänglighet för HBTQI-personer.
Vi vill att kyrkan genom sitt ekumeniska arbete ökar toleransen för andra religioner.
Vi vill att kyrkan, genom internationella nätverk, stöttar utsatta människor världen över.

3. Varför ska man vara medlem och engagera sig i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan är en religiös organisation som står öppen för alla som söker stöd i livets dalar såväl som i dess toppar. Genom att vara engagerad medlem så bidrar du till att den stöttepelaren finns kvar och utvecklas.

4. Vad är den största utmaningen för Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin?

Vi ser att klyftorna ökar i samhället och det är något som kommer bli en stor utmaning för diakonin. Vi vill därför ge mer resurser åt Svenska kyrkans sociala arbete och på så vis utöka dess kontakt med samhällsinstitutioner.