Vänstern i Svenska kyrkan

Nina Berggård, kandidat i Luleå domkyrkoförsamling, svarar på fyra frågor inför kyrkovalet.

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

1. Varför ska man lägga sin röst på er?

Vi har en kristen värdegrund, som vi alltid har med i vårt arbete. Vi vill lyfta jämlikhet, jämställdhet, allas lika värde och solidaritetsfrågor. För oss är det viktigt att arbeta för en feministisk kyrka och vi vill leda kyrkan mer mot vänster.

Nina Berggård, kandidat för Vänstern i Svenska kyrkan, Luleå domkyrkoförsamling Foto: Viveka Österman, Veken

2. Nämn tre områden ni vill prioritera de kommande fyra åren.

Vi vill arbeta för en öppen och demokratisk folkkyrka, fri från främlingsfientlighet.
Vi vill att kyrkan ska ha en tydlig roll i minskandet av sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället.
Vi vill driva på kyrkans miljö- och klimatarbete.

3. Varför ska man vara medlem och engagera sig i Svenska kyrkan?

För mig som troende är det viktigt att använda min möjlighet att som medlem i kyrkan, verka för det som är solidaritet och medmänsklighet. För mig är det att stötta och värna om alla människor och om vår jord, som ju är en del av skapelsen.

4. Vad är den största utmaningen för Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin?

Den ligger i att nå fram till alla människor i behov av stöd och hjälp, även de som inte hittat till kyrkans verksamheter. Det handlar om människor i utsatthet, som både är födda i Sverige och som av olika skäl kommit hit.