Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Celina Falk, kandidat i Nederluleå församling, svarar på fyra frågor inför kyrkovalet.

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

1. VARFÖR SKA MAN LÄGGA SIN RÖST PÅ ER?

POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. Vi är engagerade i kyrkliga frågor och är aktiva i församlingen. Vi vill att kyrkan ska vara fri från partipolitik.

Celina Falk, kandidat för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Nederluleå församling. Foto: Viveka Österman, Veken

2. Nämn tre områden ni vill prioritera de kommande fyra åren.

2. Gudstjänster och verksamhet att längta till!
Musik, barn- och ungdomsverksamhet och ideellt engagemang är särskilt viktigt men också att aktivt jobba med att visa kyrkans relevans för att få människor att komma tillbaka till kyrkan efter pandemin.

3. Varför ska man vara medlem och engagera sig i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan tillhör en världsvid gemenskap där du alltid är välkommen. Kyrkan finns där när det krisar, likväl som vid högtider och vardagsstunder. Som medlem stödjer du det omfattande sociala arbete kyrkan utför både lokalt och internationellt.

4. Vad är den största utmaningen för Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin?

Diakoni handlar om att synliggöra och möta de behov som finns och att med Jesus som förebild möta våra medmänniskor. Det ska genomsyra allt, på alla nivåer. Diakonin är extra viktig i utmaningen att hitta sätt att vara kyrka och bidra efter pandemin.