Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Anna Wallström, kandidat i Luleå domkyrkoförsamling, svarar på fyra frågor inför kyrkovalet.

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

1. Varför ska man lägga sin röst på er?

POSK vill att personer med engagemang för kyrkliga frågor ska ingå i de beslutande organen. Vi är kyrkvärdar, körsångare och på andra sätt engagerade i församlingen. Vi vill att kyrkan ska vara fri från partipolitik.

Anna Wallström, kandidat för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Luleå domkyrkoförsamling. Foto: Viveka Österman, Veken

2. Nämn tre områden ni vill prioritera de kommande fyra åren.

Välkomnande gudstjänster som skapar gemenskap.
Sång och musik för alla åldrar.
Fortsätta att utveckla det ideella engagemanget i gudstjänster och övrig verksamhet.

3. Varför ska man vara medlem och engagera sig i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan finns till för dig i din vardag, och för livets stora händelser. Som medlem stödjer du det sociala arbetet både lokalt i vår församling och ute i världen. Kom som du är, i kyrkan finns möjlighet till både engagemang och återhämtning.

4. Vad är den största utmaningen för Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin?

Diakoni är centralt för kyrkan, och behoven är stora. Utmaningar är att bedöma vilka insatser som behövs bäst samt att ha tillräckligt med resurser, men också att samordna på ett effektivt sätt med andra aktörer.