Foto: Kristin Lidell, IKON

Morgon- och lunchbön

måndagar och tisdagar i Porsökyrkan

Vi samtalar om en text och ber tillsammans.

Lunchbön

i Porsökyrkan måndagar kl.12–12.45
Enkelt fika. Det finns möjlighet att värma din medtagna lunch i micro.

Morgonbön

i Porsökyrkan tisdagar kl. 8.15-9.
Enkelt fika.