Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

Anna Svahn Eriksson, kandidat i Luleå domkyrkoförsamling, svarar på fyra frågor inför kyrkovalet.

1. Varför ska man lägga sin röst på er?

Miljöpartiet vill att alla medborgare ska känna att de är sedda och har en given plats i sin omgivning. Att rösta på oss innebär en röst för hållbar förvaltning av fastigheter och egendomar.

2. Nämn tre områden ni vill prioritera de kommande fyra åren.

Anna Svahn Eriksson, kandidat för Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna. Foto: Viveka Österman, Veken

MPSK:s vision är att kyrkan är en aktiv part för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Viktigast för oss är därför de tre solidariteterna:
Med världens alla människor oavsett religion, härkomst, sexuell läggning m.m.
Med kommande generationer, så att de kan växa upp i samhällen utan de nuvarande problemen med klimat och hälsa.
Med hela skapelsen. Kyrkan har ansvar för och ska värna skogen med varsam hand, som ökar dess motståndskraft. Kyrkan har ansvar för att marken och dess produkter lever upp till det som är ekologiskt hållbart.

3. Varför ska man vara medlem och engagera sig i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan är en stor och viktig del av det svenska samhället, och har en stor del i att den medmänskliga kulturen utvecklas. I kriser, inte minst när många
flyktingar anlänt till Sverige, Norrbotten, Luleå, har kyrkans dörrar stått öppna och välkomnat alla. Kyrkan är en mötesplats som gör det möjligt för alla att mötas.

4. Vad är den största utmaningen för Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin?

Att stärka kvinnor och flickor och deras rättigheter. Att aktivt verka för alla människors lika värde, stärka de goda krafterna i de områden arbetet bedrivs.