En törnekrona hänger runt ett krucifix.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Livets seger över döden!

En påskhälsning från domprost Charlott Rehnman

2022-04-13

Medmänsklighet och diakoni är på många sätt synonymt. Vi människor har förmåga till att känna både empati och sympati. Vi bryr oss om varandra, för vi inser att vi behöver varandra. 

När kris och katastrof drabbar oss, sätts medmänskligheten på prov. Ska jag bry mig? Finns det tillräckligt med energi och tålamod att rycka in och hjälpa till? Medmänniskor är alla som gör goda saker utan att förvänta sig något i gengäld. Ibland är det medvetna handlingar och ibland sker det faktiskt helt omedvetet. 

Det ligger i vår natur att ”bry sig”.  Men hur orkar man i det långa loppet? 

Den största styrkan är att vi tror på det vi gör. Ibland känner vi i vårt hjärta att nu är det dags att göra en insats - och plötsligt finns där oanande krafter att finnas till för någon annan. I kristider får vi också en gemensam drivkraft ” nån måste göra något, jag vill inte bara stå och se på” så går vi ihop och får plötsligt en starkare kraft tillsammans. 

Påsken som vi firar är en stark påminnelse om Jesus - han som väljer att bry sig. 

Han stod inte ut med att betrakta människors lidande och övergivenhet, på avstånd. Han blir som en av oss. Fast den mest utsatte och drabbade. Han reagerar och agerar. Han blir övergiven, hemlös och skyddslös. Han blir förföljd, trakasserad och sviken av sina vänner. Han gick den svåra vägen. Han kände stark ångest och tomhet när han visste att han var ensam. En väg som många gått, efter honom. 

Mitt i sitt lidande på korset kunde han fortsätta bry sig och tänka på andra; till den usla brottsling som ångrade sig och fanns vid Jesus sida , vågade han säga att ’idag ska du vara med mig i paradiset’ Innan han dör så ber han: ” Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör”. Jesus hade en enorm kärlek till mänskligheten och till allt skapat. 

Påsken slutar inte i ensamhet och förnedring. Dödens krafter kunde inte hålla kvar honom. På påskdagen uppstod Jesus från det döda. Oavsett vilka krafter som försöker skrämma och hejda oss, så finns det ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Den kärleken är ursprungskraften. Och den kärleken får vi leva i och verka för. Därför är påsken bländande! Ljuset från uppståndelsen ger oss kraft och mod! Därför säger vi ’Glad Påsk’ till varandra. Ljusets seger över mörkret. Kärlekens seger över rädslan. Livets seger över döden! 

 

Glad påsk! Följ ditt hjärta!