Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Conny Sundström, kandidat i Nederluleå församling, svarar på fyra frågor inför kyrkovalet.

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

1. Varför ska man lägga sin röst på er?

Vi vill vara en levande kyrka för alla människor i vårt samhälle. Genom grupper för barn, unga, vuxna och naturligtvis olika typer av gudstjänster vill vi att kyrkan
skall vara en läkande kraft i vårt samhälle och där evangeliet ger avtryck.

Conny Sundström, kandidat för Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Nederluleå församling. Foto: Viveka Österman, Veken

2. Nämn tre områden ni vill prioritera de kommande fyra åren.

Barn och unga är kyrkans framtid, därför vill vi prioritera deras verksamhet.
Vi vill också satsa på sång och musik för alla ur den rika psalm- och sångskatt som finns och som förenar oss till en lovsjungande kyrka.
När människor drabbas av sjukdom är sjukhuskyrkans verksamhet med präst och diakoni mycket viktig, därför vill vi stärka den.

3. Varför ska man vara medlem och engagera sig i Svenska kyrkan?

Som medlem i Svenska kyrkan kan vi många tillsammans stärka varandra i ett viktigt arbete med Jesus och evangeliet i centrum.

4. Vad är den största utmaningen för Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin?

Diakonin kommer fortsatt att vara ett viktigt arbete. Vi lever i en tid med många trasiga människor i alla åldrar, därför vill vi förmedla tro, hopp, kärlek och varm gemenskap.