Frimodig kyrka

Anette Asplund, kandidat i Nederluleå församling, svarar på fyra frågor inför kyrkovalet.

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

1. Varför ska man lägga sin röst på er?

Kyrkan ska vara en frimodig kyrka som har Jesus i centrum i allt arbete. Detta visar sig i trohet till Bibeln, omsorg och öppenhet mot alla människor, ansvarstagande för skapelsen, en iver att föra allt fler till en levande tro på Jesus Kristus.

Anette Asplund, kandidat för Frimodig kyrka, Nederluleå församling Foto: Viveka Österman, Veken

2. Nämn tre områden ni vill prioritera de kommande fyra åren.

  • Allt församlingsliv ska utgå från altarbordet och inte från sammanträdesbordet.
    Vi motsätter oss:
  •  centralisering, stordrift och sammanslagningar. Den lokala församlingen ska alltid vara kyrkans bas.
  • den ”politiska” kultur som präglar kyrkan idag.

3. Varför ska man vara medlem och engagera sig i Svenska kyrkan?

I denna svåra tid behövs de som bidrar till att bevara tron, det kristna arvet och kulturen i vårt land, människor; vilka bärs av tron och hoppet.

4. Vad är den största utmaningen för Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin?

Tunnare sociala skyddsnät ger större behov av diakonin. Det diakonala arbetet bör präglas av lyhördhet och fantasi så att man ser när nya behov uppstår. Uppmuntra och utrusta församlingsaktiva att hjälpa till i det arbetet.