Centerpartiet

Urban Wikström, kandidat i Nederluleå församling, svarar på fyra frågor inför kyrkovalet.

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

1. Varför ska man lägga sin röst på er?

Centerpartiet och dess föregångare har i alla tider värnat om kyrkan, från att bygga och underhålla kyrkor och andra byggnader, få ihop erforderlig bemanning och att ekonomin är i balans. Vi fortsätter aktivt att ta upp viktiga sakfrågor för behandling i olika beslutsinstanser.

Urban Wikström, kandidat för Centerpartiet, Nederluleå församling. Foto: Viveka Österman

2. Nämn tre områden ni vill prioritera de kommande fyra åren.

Vi vill prioritera att vidta åtgärder mot medlemstappet, att göra kyrkan mer synlig och relevant för människor, att öka barn- och ungdomsverksamheten.

3. Varför ska man vara medlem och engagera sig i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan är en viktig aktör i vårt samhälle. I dagens snabbt föränderliga samhälle erbjuder/behöver kyrkan engagerade medlemmar att diskutera, utveckla, förklara och försvara kyrkans syn på dagsaktuella och framtida frågor.

4. Vad är den största utmaningen för Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin?

Att leva upp till samhällets förväntningar. Medlemstappet minskar kyrkans intäkter, samtidigt som alla kostnader stiger. Denna utveckling hotar på sikt kyrkans ekonomi och därmed även förutsättningarna för kyrkans sociala arbete, diakonin.