Borgerligt alternativ

Catarina Orrstjerdt Grönlund, kandidat i Nederluleå församling, svarar på fyra frågor inför kyrkovalet.

(Ur Kyrknyckeln nr 3 2021)

1. Varför ska man lägga sin röst på er?

Vi är en opolitisk grupp med borgerliga värderingar som tycker du är lika viktig oavsett om du möter församlingen och kyrkan ofta eller bara ibland. Ledningen ska därför bestå av oss som är stolta över att vara del i kyrkans verksamhet och dess kärleksbudskap.

Catarina Orrstjerdt Grönlund, kandidat för Borgerligt alternativ, Nederluleå församling Foto: Viveka Österman, Veken

2. Nämn tre områden ni vill prioritera de kommande fyra åren.

En folkkyrkas verksamhet ska vara anpassad till människan och möta oss vart vi än befinner oss. Säkerställa kyrkans framtid och dess samverkande plats i samhället. Utveckla kyrkans kulturbärande funktion och service.

3. Varför ska man vara medlem och engagera sig i Svenska kyrkan?

Kyrkans budskap står för kärlek och trygghet och för att göra livet bättre. Församlingens arbete gör skillnad för många. Kyrkobyggnaden och vår kyrkliga
tradition är viktig att bevara.

4. Vad är den största utmaningen för Svenska kyrkans sociala arbete, diakonin?

Utmaningen är att se och nå dem som behöver där de är. Vi tror på utåtriktad verksamhet. Covid har fått oss att inse vikten av att motarbeta ensamhet och
utsatthet nu och i framtiden.