Foto: Magnus Aronson/IKON

Anmälan till konfirmation 2019/2020 är nu stängd

Senaste anmälningsdag måndag 14 oktober 2019.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.