Alltid öppet - för alla!

Patient, närstående och personal.
Sjukhuskyrkan finns för dig!

Alltid öppet – för alla!
Välkommen till Stillhetens rum (öppet dygnet runt) om du vill sitta ner i lugn och ro,  prata med någon eller tända ljus (ljuständning dagtid på vardagar).

På grund av rådande pandemi och gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten är det inte längre möjligt att fira gudstjänst som tidigare.

Därför kommer gudstjänsterna på torsdagar kl. 14.30-15.00 att ställas in året ut.

Stillhetens rum och Sjukhuskyrkans expedition finns vid trapphuset K, plan 6. Sjukhuskyrkans personal finns tillgängliga på dagtid telefon 0920-28 22 50, och kan vid övrig tid och brådskande ärende nås via journumret 0746-49 91 49.
Vi har tystnadsplikt.