Meny

Vår musikverksamhet

I svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på musikgudstjänst. I Svenska kyrkan finns plats för all typ av musik och du har alltid möjlighet att medverka. Kontakta körledaren om du vill vara med och sjunga i någon av våra körer.

Våra körer i Ullervads församling

Kyrkokören - Övar i marci hus 

Kören för kvinnor och män i mogen ålder.
Vi medverkar vid kyrkans traditionella gudstjänster, men deltar också i projekt som musikaler, mässor och sjunger tillsammans med övriga körer i pastoratet.

Vi övar måndagar kl 19:15-20:30.

Candle Lights - Övar i marci hus 

Kören för kvinnor och män med smak för lite yngre musik i pop, gospel och vis-genren. Vi skapar tillsammans temagudstjänster och mässor med både sång och andra uttryck som bild och rörelse. 

Vi övar måndagar kl 17:15-19.00.

 

Regnbågsbarnen 

 
Regnbågens barn är en grupp för barn från förskoleklass till åk 4.
Vi samlas torsdagar åk 3 kl. 12.30-14.00 och
förskoleklass-åk 2 kl. 14.40-16.10  i källaren till Marci hus.
För barn som inte har fritids kan en smörgås serveras från kl 14! Berätta detta då du anmäler barnen. För barn som har fritids hämtar och lämnar vi barnen. Du som förälder behöver anmäla även till fritids att barnen går hos oss!

I Regnbågens barn läser vi livstydande berättelser ur barnböcker såväl som ur bibeln. Vi vill enligt FN´s barnkonvention, skapa utrymme för barn att finna språk för sina livsfrågor och utrymme för andlig utveckling. 

Vi sjunger sånger under olika teman och använder regnbågen, handtecken och djurbilder som metod för att lära tonsteg och rytmer. 

De lekar vi använder är aldrig "utslagslekar" utan syftar alltid till att utveckla alla barns självkänsla och få gruppens medlemmar att känna sig trygga och glada. 

En fruktstund ger ny energi. 

Vid pysselstunden arbetar vi både med fritt skapande och tydligt instruerade pyssel. 

Några gånger per termin inbjuder vi till familjekvällar och gudstjänster.
Då sammanfattar vi det tema som barnen har arbetat med och inbjuder hela familjen att bli en del av skapandet. Vi dessa tillfällen sjunger, pysslar och leker barn och vuxna tillsammans. Vid familjekvällar bjuder vi också på kvällsmat. 

Ledare för Regnbågens barn  är:

Kristina Gustavsson   0706-47 02 05
Carina Berggren         0709-56 76 95
Lena Davidsson          0705-73 95 98  

Varmt välkommen med din anmälan till körledare Kristina Gustavsson

kristina.gustavsson@svenskakyrkan.se   
tel (gärna sms) 070-647 02 05 

Vi behöver veta barnets namn och ålder, föräldrarnas namn, mobilnummer och mailadress. Berätta om barnet har någon allergi. 

kör för unga 

För dig som är 13-25 år. Vi träffas på oregelbundna tider, finns på Facebook ”Kör för unga” kan även ta kontakt där. 

Ledare Kristina Gustavsson SMS 070-647 02 05 
Mail kristina.gustavsson@svenskakyrkan.se

 

Lilla Amadeakören 

För dig som går i åk 1 och 2.
Onsdagar kl 15.20-16.15
Barnen hämtas på skolgården kl. 15.00 och då går vi till Tidavads kyrkstuga. 

stora  amadeakören 

För dig som går i åk 3-6.
Tisdagar kl 15.00-16.15.
Vi startar med mellis. 
Meddela eventuella matallergier!

Markören 

Blandad vuxenkör som övar i Tidavads kyrkstuga
Onsdagar kl 19.00-21.00

Nu-kören 

Vuxenkör för tjejer i blandade åldrar, som övar i Marci hus, Ullervad
Tisdagar kl 19.00-21.00


Ledare: Agneta Ström

agneta.strom@svenskakyrkan.se
Telefon 070-542 63 47

Lilla Amadekören Bild: Agneta Ström

Våra körer i Lugnås församling

Lugnås kyrkokör

Vi meverkar vid försmlingens olika gudstjänster och deltar i olika projekt som t ex vid Valborgsmässoelden, Stationsplan med mera.
Vi övar i Pastoratsgården på:
Måndagar kl. 19.00-20.30

 

björsäters barnkör

Kören är en grupp för barn från förskolan till åk 2 och vi sjunger och pysslar under olika teman. 
För barn på fritids hämtar och lämnar vi.

Vi träffas på:

Måndagar kl. 13.40-14.45

 

Ledare för båda körer: Bibbi Björlander 
Telefon: 070-343 66 17
Mail: birgitta.bjorlander@telia.com

Ledare barnkör: Lisa Wallenstein
Telefon: 073-626 83 90 
Mail: lisa.wallenstein@svenskakyrkan.se 

Lugnås kyrkokör sjunger upp sig inför kvällens repetition
Lugnås Barnkör