Utby kyrka

Utby kyrka uppfördes år 1872 ritad av arkitekt Axel Fredrik Nyström. På samma plats låg den gamla medeltiden kyrkan. Den finns avbildad på en liten tavla i sakristian.
Kvar från denna kyrka är träskulpturerna till höger och till vänster på östra väggen i långhuset.
Även det stora medeltida triumfkrucifixet är kvar från den gamla kyrkan.
Från den gamla kyrkan finns även en bild på interiören uppsatt i sakristian.
På denna bild syns kyrkoherden Anders Röding vid altaret med ett till dåtidens gudstjänst hörande handkläde. Den unika bilden har alltså tagits senast år 1871 då kyrkan revs.

Kyrkklockorna har kallat människor till gudstjänst både i gamla och nya kyrkan i Utby. Den stora klockan är från 1709 och är gjuten i Göteborg. Den mindre från 1763 är gjord av Nils Billsten i Skara.

En offerstock och en gravsten från 1600-talet ligger i vapenhuset så att uthuggningarna framträder genom mattan.
Det finns även en vacker mässhake från år 1660. Den är utförd i blå sidenrips med blommor i beige och silver med krucifix och släktvapen.
Den används även i gudstjänst idag.

Den nya kyrkan är byggd i typisk 1800-talstil.
Kyrkan är vacker med ljus och rymd över sig. Till det typiska 1800-talet hör formen med ett rektangulärt långhus med ett lägre tresidigt utbygge i öster. Tornet har åtta kanter.

Invändigt finns ett förgyllt skrank bakom altaret, detta avskiljer sakristian från det övriga kyrkorummet. Kyrkorgeln är byggd 1880 av Johannes Magnusson.

1963 sattes altarprydnaden, en tredelad trärelief gjord av konstnären Harry W Svensson som ger liv och färg åt kyrkorummet.
Mittpartiet framställer den första nattvarden, vänsterbilden Marta och Maria, högerbilden apostlar varibland Johannes med örnen är lätt urskiljbar.

Till den nya kyrkan hör textilier för altaret, antependier i kyrkoårets olika färger samt en mässhake i vitt ylle. De mesta textilierna införskaffades på 1950-talet.