Skärtorsdagen

Torsdagen före påskhelgen äter Jesus den sista måltiden tillsammans med sina tolv lärjungar. Medan de äter säger Jesus till dem att de ska fortsätta bryta bröd och dricka vin tillsammans, även när han inte finns bland dem. Gör det till minne av mig, säger Jesus.

Vi befinner oss i slutet av fastan, i en vecka som kallas för stilla veckan.

Den första nattvarden - sedan grips Jesus

Den här kvällen är förebilden för kyrkor i hela världen varje gång de firar nattvard med bröd och vin. Jesus sista måltid tillsammans med lärjungarna är den allra första nattvarden.

Senare på natten när Jesus och hans nära vänner har samlats i Getsemane trädgård, grips Jesus av de romerska soldaterna.

Det är en av lärjungarna, Judas, som förråder Jesus. Han får 30 silvermynt för att avslöja vem Jesus är. Judas visar soldaterna vem Jesus är genom att ge honom att ge honom en kyss. 

Gud är nära oss i nattvarden
När människor firar nattvard, ända sedan den första nattvarden, blir vi indragna i Jesus död och uppståndelse. Guds närvaro blir verkligehet. Prästen säger ”Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet”. Det handlar om att Gud lovar att ge oss förlåtelse och evigt liv.

Skärtorsdag i kyrkan

I de flesta kyrkor firas skärtorsdagsmässa. Trots att den är inledningen till långfredagen ses ändå denna mässa som en glädjens och festens måltid, som den Jesus firade med sina vänner den sista kvällen.

Skärtorsdagsmässan brukar ofta avslutas med att man dukar av ljus, blommor och textilier från altaret och kyrkorummet. Snart ska det ju bli långfredag.