Foto: Pirjo Peltola

Lugnås kyrka

Kyrkan står fram högt uppe på Lugnåsberget. Utsikten mot Kinnekulle och Vänern från kyrktrappan är både vidsträckt och vacker. Den första kyrkan restes här redan på 1100-talet.

Den nuvarande kyrkan fick sin utformning 1776 och utvigades med stora fönster åt både norr och öster. Koret som förut skymdes av en kraftig triumfbåge ligger nu öppet och de stora fönstren som omger altartavlan släpper in mycket av himlens ljus från öster.
Om byns glädje över att på en "ny" kyrka kan man läsa om på minnesstenen på östra gaveln. Den kallas "Ebenesestenen", efter texten i 1 Sam 7:12.

Av medeltidskyrkan finns synliga rester i form av den nu igensatta romanska huvudportalen på södra långväggen och det mindre fönstret som togs fram vid restaurering.
Även invändigt finns tydliga spår av medeltid. Målningarna med två apostlar runt det smala fönstret är troligen från 1400-talet. Dels är det aposteln Andreas med det snedaställda korset och dels en apostel som bär en bok och en stav. Till medeltidsmålningarna hör också tidstypiska ornament och liljeblom.

Dopfunten från 1200-talet är åter tagen i bruk och har en mässingsbricka som dopkärl. Jämte den står en ljsubärare i stål från 2011 av Beiron som symboliserar Guds starka armar, som håller jorden i sina händer. Våra små händer håller ljusen och är med och sprider kärlek och evangelium i världen. Runt globen står en text efter A Höglund: "Tänk vilken dag, när vi möts efter färdens slut och du ser att den väg du gått, var din väg till mig. Då skall du förstå att jag har allting i min hand".

På södra sidan koret hänger ett porträtt av Carl Xll. Porträttet kan knytas till den familjegravsten som ligger i golvet. På den kan man läsa namnet Pihlefeldt, som var den förste översten på Skaraborgs regemente. Hans värja är upptagen och förvaras i kyrkan.
På andra sidan i koret finns också en vacker porträttgravsten, med spår av ursprunglig färg. Under bilden av Kristus på korset kan läsas om kronobefallningsmannen Olof Svenning och hans älskliga maka.Predikstolen är ett 1700-talsarbete, där evangelisterna är handgjorda av en Lugnåsbo i senare tid.

Altartavlan har målats av S Linderoth från Järpås socken. Den föreställer Jesus på besök hos syskonen Marta, Maria och Lasarus i Betania på Oljeberget. Marta har en del att bestyra för att ordna till fest och hon menar att Maria borde hjälpa till. Men Jesus försvarar henne med de välkända orden "Hon har utvalt den goda delen och den skall inte tagas ifrån henne".

Det goda är att få sitta vid Mästarens fötter och lyssna när han talar om Guds rike, vilket är en uppmaning till oss i denna tid.Kyrkans gamla altartavla från 1800-talet finns på den norra långsidan. En naivistisk målning som föreställer den himmelska staden. Tidigare har ett kors stått framför denna målning som då varit en dekorativ bakgrund. Tavlan och korset lärde besökarna att Kristi kors öppnat vägen in i den himmelska staden, Jerusalem.

1800-talet har även bidragit med raden av detaljrika och klart målade apostlabilder i takfrisen.

Apostlaskaran finns även i det gamla salguret i koret. När klockan är tio minuter över tolv kommer det ut genom dörren till höger och går under klockspel runt och in genom den vänstra dörren. Det något uddan klockslaget 12:10 lär bero på att predikan inte skulle störas de gånger gudstjänster började klockan 11.

 

Orgeln är från 1870-talet och är delvis ombyggd 1970.

Av kyrkans klockor är en från 1786 (förvarad i Västra götalands museum) och de två andra som är i bruk från 1928.

Till kyrkan hör också en medeltida kalk med ätten Måneskölds vapen, men den förvaras dock inte i kyrkan.