Foto: Pirjo Peltola

Låstads kyrka


Kyrkan antas ursprungligen ha uppförts under 1100-1200-talet. Första gången församlingen omnämns är 1490 och stavas då Lostha.
Den äldsta avbilningen av kyrkan finner vi i Peringskiölds Monumenta sueogothica från 1670-talet.
Då avbildad som ett långhus med rakt kor och vapenhus i timmer.
Klockorna satt i en fristående klockstapel i trä och ingången låg då på deras södervägg.

Klockstapeln revs 1873 och ersattes med ett nytt vapenhus med dubbeldörrar mot norr, söder och väst byggdes 1888. Detta togs bort 1953 då en vestibul inreddes under orgelläktaren.

Lillklockan är gjuten 1897 med inskription, dock saknar storklockan som är från medeltiden en inskription.
"Då N.F Kullberg var kyrkoherde och Erik Svensson samt Sven Johansson kyrkovärdar, blev denna klocka gjuten af firman Joh.A.Beckman & CO Stockholm. Välsignad vore han som kommer i herrans namn"

År 1733 revs det gamla koret och kyrkan förlängdes till en hallkyrka med tresidig östvägg.
Sakristian byggdes år 1740. .

Altaruppsatsen föreställer nattvardens instiftelse, tillverkades som gåva till kyrkan år 1701 av bildhuggaren Jonas Bjur bosatt på Stommen i Låstad.

Predikstolen antas vara samtida med altaruppsatsen och kan även den vara ett verk av Jonas Bjur. Den är placerad på södra väggen i kyrkobyggnaden,  och var under en tid ersatt av en ambo vid altarbordet. År 1898 monterades predikstolen in igen, men eftersom den norra väggen då var upptagen av en minnestavla, placerade man predikstolen på södra väggen. 

Dopfunten är äldst av kyrkans inventarier som är av sandsten från 1100 eller 1200-talet. Den är tvådelad med cylindrisk cuppa och fyrkantig fot.

Takmålningarna från 1752 anses vara utförda av en målare i Läcköskolans krets.
Bilderna är från Nya testamentet och föreställer bland annat Jesu födelse, Jesus på Golgata, Jesu Uppståndelse och Yttersta domen.

På läktarbröstningen avbildas Jesus som världens frälsare, Salvator mundi omgiven av Moses, Johannes döparen och de fyra evangelisterna.

Den nuvarande orgeln byggdes 1934 och ersatte då ett orgelharmonium från 1886. Orgeln har sex stämmor och byggdes av H Nordfors & Co i Lidköping. År 1953 monterades en fläkt. År 1954 renoverades orgeln av Frede Aagaard.

 

Minnestavlan är infälld i den norra väggen med en inskription på latin, ett minne över släkten Låstboms stamfader rusthållaren Bengt Larsson i Habbegården och hans familj.

Kyrkan äger två kollekthåvar, båda av grön sammet. Den äldsta är försedd med en liten klocka och broderad med årtalet 1737. Håven renoverades 1989. Den andra håven är broderad med årtalet 1927.