Gravskötsel

Vi kan hjälpa till med skötsel av gravrabatten om ni så önskar.
Skötselavtalen löper på 1 år, 3 år eller avräkningsavtal.
I skötseln ingår vårstädning, plantering av vår och sommarblommor,
vattning, granris, putsning och rensning av rabatten. krattning av grus,
och borttagning av vissna blommor.
Vinterkrans kan erhållas till Alla helgons dag.

Förutom nämnda skötelåtagande kan vi även göra enstaka insatser
på gravplatser till ett timpris förnärvarande 280 kr/tim.

Vi säljer även Mobilplant självvattnande planteringslådor: 

Mod.100 rektangulär 58x39       550 kr               
Mod 200 rektangulär 65x29       550 kr
Mod 300 halvrund 48x30           500 kr
Mod 500 rektangulär 39x29       400 kr

 Ta gärna kontakt med oss för information
 Expeditionen 0501-351 81