Foto: Pirjo Peltola

Eks kyrka

Eks kyrka var för ett par hundra år sen en enkel salsbyggnad med timrat vapenhus mot sydväggen, längst åt väster, och en timrad sakristia i öster.
Kyrkan skyddades av en klockstapel i vilken klockorna skyddades av en krysstakshuvud med en spira ovanpå.
J.Peringskiöld tecknade kyrkan i verket Monumenta Sveogotica på 1670-talet.

Lägre och smalare kor förekommer, ibland med en halvrund absid, i våra byggder under äldre medeltid, får man kanske datera den äldsta kända kyrkan här till 1300-talet.
Synbara minnet som finns kvar är valvfangen i hörnen under läktaren.
Sakristian krucifix från 1700-talet har en väl bibehållen Carl XII:s bibel från 1703 nedanför bönealtaret.

Altarprydnaden från tiden före 1955, ett enkelt kors i förgyllt trä. Ovanför korset finns treenighetens symbol triangeln med det allseende ögat.
Altartavlan idag är målad Torsten Wilkmar 1955, föreställande frälsaren med Maria och Johannes mot bakgrunden av en slätt som i fjärran övergår i ett platåberg.

 

Dopfunten på 1200-talet är ett annat vördnansfullt minne.
Efter den äldre kyrkan har man bevarat och renoverat två skulpturer, evangelisterna Johannes och Matteus och med dem en inramad i guld och rött lysande framställning av uppståndelsen. Denna är sannolikt en del av gamla kyrkans altarupsats.

Orgelverket av Nordfors från 1891, renoverades av Aagard 1955.

Till sist kan nämnas en illa medfaren "tronande madonna". Den är enligt sakkunniga skuren av en mästare, importerad från Tyskland på tidigt 1400 tal.

Den nuvarande kyrkan renoverad, både utanpå och inuti, 1908, 1951 samt 1955.
Den består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt kor i öster. I väster finns ett smalare torn och norr om koret en sakristia. Långhuset täcks av ett sadeltak som är valmat över koret. Taket är belagt med enkupigt lertegel. Tornet har ett tälttak som är belagt med järnplåt.

Det lilla altarbrunet i knutteknik av Harry W. Svensson och hans maka, förmedlar till oss alla maningen från frälsaren "Kommen till mig!".